Výrobky Hlinatura

Po letitých zkušenostech s prací s různými hliněnými materiály a s výukou hliněných materiálů jsem vnímal možnosti hliněných materálů ve stavebnictví jako velmi nevyužité. Byl to pro mne zásadní důvod pro vlastní vývoj hliněných omítek, konstrukčních materiálů a jílových nátěrů. Při plném využití funkčních předností hliněných směsí jsem nechtěl opomínat jejich tvořivý potenciál a možnost rozmanitostí jejich struktur a berev dotvářet krásu a harmonii prostředí. Především v oblasti finálních hliněných omítek jsem cítil deficit a nevyužitost širokých možností hlíny, především její barevnosti. Náš vývoj posunujeme stále dopředu. Paletu našich výrobků postupně doplňujeme o nové dekory finálních hliněných omítek, přičemž pokračujeme s rozšiřováním jejich barevnosti. Rovněž u jílových nátěrů Coloratura budujeme širokou paletu barev. Spolu s hliněnými omítkami a interiérovými barvami jsme vyvinuly vlastní doprovodné výrobky. Pro venkovní použití jsme vyvinuly řadu odolných dekorativních vápenných štuků Ornata vhodných pro fasády budov. Všechny naše materiály dbají na zdravost vnitřního prostředí a úplnou prodyšnost konstrukcí. Věřím, že se nám podaří více rozšířit povědomí o výborných vlastnostech a kráse uvedených přírodních materiálů.

Bohdan Nebesař, lektor výuky hliněných materiálů.