Stavby z přírodních materiálů

Hlinatura Vám může nabídnout kompletní služby v oblasti výstavby nebo rekonstrukce vašeho domu z přírodních materiálů, především z hlíny. Rádi se budeme podílet na důkladné přípravě, navrhování či projekci takového domu. Můžeme Vám postavit včetně dodávky všech přírodních materiálů. Pracujeme přitom s energií prostoru a jemnými detaily díla tak, aby vznikl harmonický výsledek, v němž se vám bude co nejpříjemněji přebývat. Při tvorbě přihlížíme k zásadám energetických principů Feng Shui a Vastu shastra. Snažíme se o citlivé zohlednění vašich požadavků, potřeb a připomínek. Jednotlivé části a detaily staveb originálně vymýšlíme a navrhujeme včetně vybavení v šíři stanovené klientem. Naše činnost má tvůrčí až umělecký charakter. Usilujeme o co nejlepší dílo, které co nejvíce uspokojí naše klienty. Jen takový přístup může zaručit ty nejlepší reference potřebné pro masovější rozšíření používání přírodních a hlavně hliněných materiálů a technologií v současném i budoucím stavebnictví. Až na nutné výjimky používáme výhradně přírodní materiály, čímž vám můžeme zaručit zdravé a čisté prostředí pro život vašich rodin nebo vaši práci.