O nás

Jako dvanáctiletý chlapec jsem vzal do dlaní trochu hlíny vykopané doma při stavbě sklepa, uválel z ní kuličku a nechal ji doma vyschnout. Kulička po vyschnutí krásně ztvrdla, zůstala kompaktní a hodně pevná. Pomyslel jsem: "To by byl skvělý materiál pro stavění, daly by se z něj stavět celé domy". O tři roky později jsem již  při rekonstrukci domu poprvé přezdíval hliněné stěny jeho původní části postavené z tradičních hliněných kotovic. Také jsem poprvé v životě omítal stěny hliněnou omítkou. Hliněné materiály mne uchvátily od prvního okamžiku. Vždy, když s nimi pracuji, prožívám jakýsi povznášející pocit se vzpomínkami na cosi moc pěkného a je mi hodně dobře. Tento stav se i po mnoha letech opakuje pokaždé, když rozmíchám voňavou hlínu a začnu s ní pracovat. Přeji vám všem podobné opakované prožitky této příjemné závislosti. 

Bohdan Nebesař

 

Hlinatura je součástí trvale udržitelného rozvoje postaveného na environmentálním, sociálním a ekonomickém pilíři, jenž v praxi uplatňuje koncept cirkulární ekonomiky. Ten se zabývá způsoby zvyšování kvality životního prostředí, lidského života a vytváření hodnot a zisku pomocí zvyšování efektivity a nezávadnosti produkce. V prvním okruhu cirkulární ekonomiky pracujeme s materiály organického původu, které jsou snadno odbouratelné a lze je proto bez potíží navrátit do biosféry. Jsme naturalisti, je pro nás přirozené používat materiály, které jsou přirozeně pro lidskou činnost určené. Při získávání a úpravě takových materiálů dochází k velmi malému zatížení životního prostředí. Tyto materiály lze opakovaně používat, což vede k nevytváření nadbytečné výroby, spotřeby a odpadu. Nazýváme je přírodními materiály, proto hovoříme o přírodním stavitelství. Jsme přesvědčení, že je nezbytné, aby se lidské společenství ve všech oboreh svých činností ubíralo cestou trvalo udržitelného rozvoje a ve výrobě cestou cirkulární ekonomiky. Lidská společnost musí chránit své životní prostředí a vytvářet zdravotně nezávadné produkty a zdravé prostředí pro žití. Pro stavebnictví, kteté je jedním ze stěžejních oborů lidské činnosti, to znamená chovat se environmentálně a vytvářet zdravé produkty, které nemají negativní vliv na živé organismy.

Uvedené motivace nás vedou v prezentaci, výuce i praxi k úplné podpoře a rozvíjení principu cirkulární ekonomiky ve stavebnictví. Co nejvíce uplatňujeme přírodní materiály, zejména hlínu, vedle ní také kámen a dřevo. Z výplňových a izolačních materiálů pracujeme s rostlinnými materiály, jako je sláma a konopí. V nezbytných případech používáme i některé synteticky upravené zdravotně nezávadné materiály z druhého okruhu cirkulární ekonomiky, například pěnosklo. Usilujeme o obnovu v užívání pozapomenutých přírodních materiálů a technologií do stavební výroby a současně využíváme výsledků aplikovaného výzkumu a technologického vývoje, které zapadají do konceptu trvale udržitelného rozvoje a cirkulární ekonomiky.