Převoz bloků hliněné stěny památkového objektu, Oskořínek