Novostavba domu, Opido Pálava, Klentnice

Opido Pálava je projekt unikátního domu od studia Opido - přírodní stavitelství manželů Zvoníčkových. Duchovním autorem domu je Jiří Zvoníček. Dům je zasazen do nádherného prostřední Pálavských vrchů v katastru obce Klentnice, přímo pod zříceninou Sirotčího hrádku. Dům je umístěn do svahu s východní orientací s krásným výhledem na dubové Pálavské lesy. Architektonicky se jedná o neobvyklé dílo organických tvarů s uplatněním maximální kreativity jeho autorů a stavitelů. Dle myšlenky autora domu se jedná o dům - sochu, kterému byla dána základní invence, jež se během výstavby v detailech dotváří.

Jedná se dům postavený téměř výhradně z přírodních materiálů s ohledem na ekologii. Konstrukce obvodových stěn je koncipována jako zateplená dvouplášťová s odvětráním. Obvodové stěny jsou postavené ze starých pálených cihel s blízkého okolí (do 50 km) na cementovou maltu. Jako izolační materiál je použita kotvená měkká konopná deska o tl. 20 cm. Vnitřní část konstrukce o šířce 29 cm je nosná, venkovní přizdívka má mocnost 14 cm. Nosným prvkem středové části domu, jehož jádro má přibližně elipsovitý tvar je masivní železobetonový prvek, do nějž jsou zakomponovány dvě komínová tělesa.  Stropní a střešní konstrukce je nesena mohutnými dřevěnými kulatinami, tzv. měsíčním dřevem. Jako dřevina byl použit modřín, smrk a dub. Rovněž tak plochy přilehlých teras jsou neseny masivní dřevěnou kulatinou. Součástí přízemí domu, kde se nachází centrum obytné zóny je také přilehlá truhlářská hobby dílna, malá společenská místnost a letní kuchyně propojená s pobytovou terasou orientovanou východním směrem k zahradě. Důležitým prvkem konstrukce domu, u nějž je kladem maximální důraz na zdravé a vyrovnané vnitřní prostředí jsou stěnové příčky. Ty jsou částečně vyzděny jako režné z pálených cihel, většinu však tvoří hliněné nepálené cihly, tzv. zelené cihly, zděné na hliněnou maltu. Hlína je u stavby použita také ve formě expandovaného jílu jako výplň masivní stropní konstrukce a jako substrát intenzivní zelené střechy domu. Z jižní strany je k tomu přičleněna zimní zahrada pro pěstování teplomilných rostlin, která je propojena s obývacím pokojem. Veškeré povrchy a zařizovací předměty domu, jsou vytvářeny na míru. Na podlahách se střídá vápencový povrch s masivními dubovými prkny. Koupelna v patře domu, kde je na zakázku vytvářeno těleso vany, umývadla i sprchy, bude v namáhaných plochách opatřena marockým štukem. Kromě použití marockého štuku bude na všech toaletách použito mnoho dekorativních prvků, např. mozaiky. Veškeré vnitřní omítky jsou hliněné. Finální hliněné omítky byly vytvořeny speciálně pro tento dům. Budou provedeny co nejvíce umělecky s množstvím dekorativních prvků - sgrafita, reliéfy, vtisky.

 

Zajímavým architektonickým prvkem domu jsou nadpraží oken a dveří. Vodorovná nadpraží jsou přiznaná z masivní dřevěné kulatiny. Klenutá nadpraží jsou omítaná nebo kamenná s přiznanými šambránami do jejichž spár volně přechází vnitřní a vnější omítka. Fasáda je ukončená atikovou římsou s fabionem. Povrch je zhotoven z vymývané vápenné omítky s přídavkem bílého klimatického cementu a příměsí barevné mramorové drti, laděné k designu domu. Vnitřní schodiště domu bude masivní dubové s jedinečným zábradlím. interiérové Zábradlí na obvodové stěně je vymyšleno v podobě konopného lana uchyceného do kovaných kruhových konzol. Středová část interiérového zábradlí bude kovářským designovým prvkem, do nějž bude nenápadně vsazeno samotížné topení. Celá stavba je prodchnuta duchem přírodních materiálů, kde se střídá dřevo, hlína, kámen a konopí. Decentně je dotvářena uměleckými kovanými prvky. Tímto způsobem je vymyšleno rozsáhlé zábradlí horních teras, které obepínají velkou část domu. Část zábradlí je organicky kovaná s mozaikovými poli na nosných akátových sloupcích, část má podobu vodorovné akátové výplně ve zděných kamenných sloupcích. Část zábradlí bude tvořena konopím a dřevem. Architektonickou krásu domu - sochy by měli dotvářet celoplošné řezby, především dubové nosné kulatiny. 

Plochy teras a střechy jejíž povrchu bude střídavě modřínový, kamínkový nebo zelený, budou uspořádány tak, že při pohledu z výšky vytváří tzv. kosmogram čili energetický obrazec, který pro tuto stavbu vytvořila paní Lockerová. Prvkem, který bude dotvářet příjemnou atmosféru domu, bude hliněný uzavíratelný krb organických tvarů s dekorativními prvky, umístěný do společenské místnosti. Světlo bude do temnějších prostor domu přivedeno několika promyšleně rozmístěnými světlovody a světlíky. Z ekonomických důvodů byla realizační firmou místo varianty zasklení světlíků složitým souvrstvím pochozích bezpečnostních a izolačních skel vymyšlena varianta klenutého zastřešení světlíků. Do těchto kleneb budou do speciálního jílového betonu vestavěny čiré lahve, které budou zajišťovat prosvětlení. Do uvedeného čirého zasklení budou vloženy barevné lahve pro vytvoření ozdobných ornamentů. Motiv barevného skla se v domě opakuje ve vitrážích schodišťové příčky a ve vitrážovém okně nad schodištěm.  Přes exteriér bude dům vnějším kamenným schodištěm propojen s takzvanou spodní stavbou, která začíná vznikat v letošním roce. Hlavní část této stavby bude tvořit dvojitá zasedací místnost a sauna s relaxací. Celá stavba bude opět provedena co nejvíce z přírodních materiálů. Zajímavostí bude především tzv. krčková obvodová stěna (stěna z unifikovaných dřevěných polínek zděná na hliněnou maltu s přídavkem slámy) a hliněná zděná kamna.

 Samotná stavba Opida Pálava je mimořádně zajímavá nejen po architektonické stránce, ale také z hlediska vložených instalací. Je vymyšlen tak, aby byl po pěti letech měření a ladění systému odpojitelný od vnějších zdrojů. Bude si tedy schopen sám vyrábět elektrickou energii a čerpat vodu ze studny. Fotovoltaická elektrárna, která je součástí domu, jejíž autorem je Leoš Sladký, je postavena na zisku energie přes klasické křemíkové panely. Unikátní je především ukládání energie do jedinečných repasovaných olověných baterií. Díky systému přesného měření, monitorování a řízení domu, bude možné vše nastavit tak, aby dům pracoval co nejúsporněji a nejefektivněji. Součástí vybavení je také termo-solární ohřev vody kolektory. Šetrné hospodaření s vodou v domě začíná jejím sběrem na plochách střechy, teras a zimní zahrady. Dalším zdrojem vody je studna a na počátku provozu voda z obecního vodovodu. Každá voda v domě bude použita opakovaně, ve finále poslouží k závlaze terasovitých zahrad pod domem. Velkou zajímavostí vodovodní instalace je použití měděných koncovek s vnitřní spirálou pro energetizaci pitné vody na všech vývodech pitné vody. O teplo v domě se postará designový teplovodní kotel Verner na tuhá paliva (dřevo) s předním i zadním přikládáním. Teplo bude ukládáno do velké akumulační nádrže, která zajistí stabilitu při jakýchkoliv výpadcích. Otopný okruh horního patra je samotížný, dolní patro má nucený oběh. V maximální možné míře bude teplo předáváno sáláním třemi způsoby. Přes designové litinové radiátory, přes podlahové konvektory a topnými stěnami pod hliněnou omítkou. Okna domu jsou ze sibiřského modřínu s vloženým izolačním trojsklem. Dveře a vrata jsou masivní modřínové nebo dubové v designu domu s kovářským kováním a řezbami. Masivní jsou také vnitřní bezprahové dveře s kovářsky zhotovenými klikami a štíty.