Dekorativní vápenný štuk, vápencový obklad, RD Rudimov