Realizace hliněných omítek na různé podklady

Je nepravdivou fámou, že na některé druhy stavebních podkladů, například na sádrokartonové desky nebo OSB desky, nelze hliněné omítky úspěšně aplikovat.

Tímto článkem se snažím vyvrátit nepravdivé informace tvrdící, že na některé druhy známých stavebních podkladových materiálů se hliněná omítka nedá aplikovat. 

Hliněné omítky lze úspěšně provádět na všechny známé druhy stavebních podkladových materiálů, tedy i na deskové materiály typu sádrokarton, fermacel, osb, Cetris i na deskové materiály z přírodních materiálů jako je konopí, dřevovlákno, juta apod.

Důležitým pravidlem je to, že pro jednotlivé druhy stavebních podkladů neexistuje jeden univerzální návod pro úspěšnou aplikaci hliněných omítek. 

Pro každý druh podkladu existují správné technologické postupy pro aplikaci zamýšleného typu hliněné omítky. Tyto technologické postupy se mohou pro různé podklady  lišit s ohledem na různé vlastnosti podkladových materiálů (savost, přídržnost, pružnost apod.). Technologické postupy aplikace hliněných omítek na stejný podklad se mohou pro jednotlivé typy hliněných omítek rovněž lišit.

Pro všechny typy hliněných omítek Hlinatura máme stanovené správné technologické postupy omítání na různé druhy stavebních podkladových materiálů.

Pokud jsou dané technologické postupy dodrženy, výsledek provedené hliněné omítky bude bez závad. Při svépomocné aplikaci našich hliněných omítek doporučujeme aplikaci s námi konzultovat, případně se nechat námi odborně proškolit. V případě realizace hliněných omítek "na klíč" jednoznačně doporučujeme nechat si hliněné omítky provést odbornou firmou nebo řemeslníkem, nejlépe proškoleným firmou Hlinatura.

Bohdan Nebesař