Hliněná podlaha a oltář v kapli Panny Marie Bolestné v Nesvačilce

Když se snoubí krása přírodních materiálů s energií věčného Ducha, vnímáme Boží dokonalost. Proč nevzít to, co Nejvyšší stvořil a dal nám k používání, a jednoduše bez zbytečných a složitých transformací z toho vytvořit něco, co nás k Němu přiblíží. Zkuste tu krásu zakusit i vy.

Na okraji obce Nesvačilka na místě s dlouhou duchovní tradicí vzniklo dílo poutní kaple Panny Marie Bolestné s duchovně-relaxační zahradou a křížovou cestou, harmonicky zapadající do okolní krajiny. Autorem velmi zdařilého díla, jehož návrh dřevěné konstrukce byl vybrán odbornou porotou jako nejlepší návrh dřevěné konstrukce za rok 2017, je MgA. Jan Říčný. Autorovi se podařilo do díla s nádhernou energií velmi vkusně začlenit duchovní symboliku spojenou s místem, kaplí a historickým příběhem, který kdysi vše započal. Obdivuhodné je použití přírodních materiálů v maximálním možném rozsahu. Dílo velmi dobře vystihuje filosofii architektonického studia používat poctivé, dobře stárnoucí materiály, které zub času nepoškodí. Je to jedna z opomíjených vlastností přírodních materiálů. Zubem času zrají ke kráse, získávají nenapodobitelnou patinu zralosti. Uznání autorovi za tento přístup. Přírodní materiály určené lidem k použití, tedy zejména kámen, dřevo a hlína, jsou samy o sobě Božím dokonalým výtvorem. Autor vzal tyto Boží materiály, nechal je pohladit lidskou rukou a vyzval Nejvyššího, aby skrze ně emanoval svoji věčnou energii. Mimo krásné zpodobnění duchovních symbolů v dřevěné konstrukci a plášti kaple je obzvlášť pozoruhodná volba masivní hliněné podlahy v celém prostoru kaple a jedinečného hliněného dusaného oltáře. Povrch hliněné oltářové desky je upraven technologicky stejně jako povrch hliněné podlahy se začleněným podlahovým topením. O provedení hliněných konstrukcí se postaral tým rakouského architekta Hanno Burtschera, který se specializuje na dusané hliněné konstrukce. Hlavním organizátorem a koordinátorem provádění hliněných technologií v kapli byl MgA. Matěj Janský, který dlouhodobě s Hanno Burtscherem dlouhodobě spolupracuje. Nádherné hliněné konstrukce jsou pozitivně doslova nabity. Dodávají místu osobitou atmosféru, klima a zemskou energii. Jedná se o krásné příklady použití hlíny v architektuře a stavebnictví. Jak jsem měl možnost poznat, jsou Hanno i Matěj srdcaři, kteří milují svoji práci, což se zhmotňuje jejich výtvorech.

Celé jedinečné místo s kaplí s mnoha originálními zajímavostmi a Boží energií, které by nevzniklo bez neutuchající práce, energie a entuziasmu kněze a moutnického faráře René Václava Strouhala, jemuž patří velké poděkování všech, je srdečnou pozvánkou k návštěvě každého z vás. Pokud se nemůžete na místo vydat osobně, prohlédněte si jej alespoň na webu www.kaplenesvacilka.cz. Připojuji se k výzvě o pomoc s dokončením a provozem unikátního kaple, které bude sloužit lidem dobré vůle. Možnosti vaší pomoci jsou uvedeny na výše uvedeném webu kaple. Nechť je toto požehnané místo místem setkávání lidí se svatým Duchem. 

Bohdan Nebesař