Dům s podsíní z Oskořínku

Závěrečná fáze rekonstrukce, 27.7. 2021 - 3.9.2021, Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem Závěrečnou etapou letošních prací završujeme několikaleté dílo celkové rekonstrukce domu s podsíní z Oskořínku. Stavba byla přemístěna do skanzenu v Přerově nad Labem, kde byla v rámci možností za použití prastarých technologií uvedena do původního stavu bez závad.

Letošní část prací je zaměřena na finální povrchy venkovních hliněných omítek, vápenné nátěry, přesnou rekonstrukci okenní šambrány a hliněnou omítku vnějšího podbití a exteriérových zhlaví dřevěných stropních trámů. U této stavby, částečně postavené z hliněných cihel a částečně z dřevěného roubení, je zjevná dávná znalost technologií používání přírodních materiálů, zejména hlíny a dřeva, ve výstavbě. Při rekonstrukci jsme použili některé původní hlinařské technologie (například slaměná povřísla, která jsme sami upletli, jako záchytnou vrstvu pro hliněné omítky stropnic). U této stavby se krásně projevila jedna z úžasných vlastností hliněné omítky, a to vynikající schopnost konzervovat dřevěné prvky proti plísním, houbám a také dřevokaznému hmyzu. Exteriérová zlaví stropnic, na nichž zůstala zachována obálka z hliněné omítky, byla po dlouhých desetiletích ve výborné kondici nepoškozena narozdíl od silně poškozených zhlaví odhalených stropnic.

Nechť je tato krátká upoutávka pozvánkou k prohlídce nesmírně široké a perfektně udržované expoizci muzea, které je nejstarším skanzenem lidové architektury v České republice.